Περίληψη ομιλίας

Robert Perks
Έφορος Προφορικής Ιστορίας και Διευθυντής του Εθνικού Αρχείου Αφηγήσεων Ζωής, Βρετανική Βιβλιοθήκη, Λονδίνο
Looking critically at different modes of collecting oral history

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια η Βρετανική Βιβλιοθήκη ανέπτυξε μια από τις μεγαλύτερες συλλογές προφορικής ιστορίας στον κόσμο μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών επιτόπιας έρευνας, συνεργασιών και συλλεκτικών μεθοδολογιών, καθώς και με την αποδοχή συλλογών από δωρητές. Μερικές από τις πρωτοβουλίες αυτές, όπως η «Τράπεζα Μνήμης της Χιλιετηρίας» και το «Πρόγραμμα Ακρόασης» σε συνεργασία με το BBC, ήταν μεγάλα δημόσια προγράμματα. Άλλες, ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Αρχείου Αφηγήσεων Ζωής, ακολούθησαν το μοντέλο της εκτενούς βιο-ιστορίας. Ο ομιλητής θα παρουσιάσει μια επισκόπηση των συλλογών προφορικής ιστορίας της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και θα διατυπώσει τις σκέψεις του για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις προκλήσεις που θέτουν τόσο για τους αρχειονόμους όσο και για τους ερευνητές.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου