Περίληψη ομιλίας

Λίμπυ Τατά Αρσέλ
Πανεπιστήμιο Κοπενχάγης
Μετασχηματισμός του τραύματος της Μικρασιατικής Καταστροφής όπως παρουσιάζεται σήμερα στο διαλογικό εγώ της τρίτης γενιάς μιας οικογενείας από την Πέργαμο

Οι τελευταίες θεωρίες για το διαγενεαολογικό τραύμα αμφισβητούν την αυτόματη μεταβίβαση του τραύματος από την πρώτη τραυματισμένη  γενιά στις επόμενες. Οι τραυματικές εμπειρίες μεταβιβάζονται μέσω αφηγήσεων στις επόμενες γενιές , χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και το πρωτογενές τραύμα μεταβιβάζεται. Οι επόμενες γενιές τοποθετούνται απέναντι στην τραυματική εμπειρία ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν στον δικό τους τόπο και χρόνο. Συνεντεύξεις με αντιπροσώπους της τρίτης γενιάς μιας προσφυγικής οικογενείας από την Πέργαμο Μικράς Ασίας, δείχνουν πώς το τραύμα μετασχηματίζεται κατά  ένα δημιουργικό και απελευθερωτικό τρόπο  στην τρίτη γενιά.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου