Περίληψη ομιλίας

Κατερίνα Αναγνωστάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Προφορική ιστορία και φόβος. Μαρτυρίες από τη δεκαετία του 1940

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης προφορικών μαρτυριών, για τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα, αναδεικνύονται διάφορες κατηγορίες αφηγητών. Σε αρκετές περιπτώσεις, συχνά ανεξάρτητα από τις κατηγορίες αυτές, παρουσιάζονται δείγματα φόβου, που σχετίζονται με το τι επιτρέπεται να αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της αφήγησης. Τα δείγματα αυτά δεν προέρχονται πάντα μόνο από τους πληροφορητές – αν τους θεωρήσουμε, εξάλλου, άμεσα ενδιαφερόμενους – αλλά και από άτομα του περιβάλλοντός τους. Τι υπαινίσσονται οι περιπτώσεις αυτές για τη διαχείριση της μνήμης εκ μέρους των πληροφορητών; Τι αποκαλύπτουν για τη δημόσια – και όχι μόνο – αφήγηση της ιστορίας του 1940 και πώς η αφήγηση αυτή έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι μη άμεσα ενδιαφερόμενοι κρίνουν και διατυπώνουν απόψεις για τη διαχείριση της μνήμης;


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου