Περίληψη ομιλίας

Νικόλαος Γραίκος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαθητικές δράσεις καταγραφής της τοπικής ιστορικής μνήμης. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ερωτήματα μεθόδου και νοήματος

Επιχειρώντας να διασυνδέσουμε τις έννοιες της ιστορικής κατανόησης, της μνήμης, της αφήγησης και της τοπικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, προτείνουμε κάποια μεθοδολογικά σχήματα, τα οποία βασίζονται σε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δράσεις, που προϋποθέτουν το μαθητικό ενδιαφέρον κι έχουν εμπράγματο τελικό σκοπό. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των μαθητικών δράσεων αποδίδεται στη διαισθητική γνώση των παιδιών, στην πολυτροπική τους έκφραση, στην παράλληλη επεξεργασία των προφορικών μαρτυριών με άλλα είδη τεκμηρίων και στην ανάδυση ιστορικών και πολιτισμικών νοημάτων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου