Περίληψη ομιλίας

Χρήστος Τσαρουχίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οι «ιστορίες ζωής» και οι «εκδοχές αλήθειας» ως αξιόπιστα τεκμήρια: η περίπτωση των αστέγων στη σύγχρονη Ελλάδα

Όταν τα υποκείμενα μελέτης μιλούν, οφείλουμε να ακούμε όσα λένε, να αναζητούμε όσα θέλουν να πουν, να προσπαθούμε να καταλάβουμε. Οι «εκδοχές αλήθειας» προκύπτουν από τη διασταύρωση των αφηγήσεων τους με την εθνογραφική παρατήρηση. Ωστόσο, σε οριακές περιπτώσεις, στις οποίες η σιωπή που επιβάλλεται εκ των πραγμάτων σε αποκλεισμένα άτομα που αποσύρονται «εκουσίως» στη σκιά δεν ευνοείται η σχέση ερευνώμενου και ερευνητή, ούτε ο διάλογος στην εθνογραφική πράξη, οι αφηγήσεις ζωής καθίστανται κρίσιμες. Το παράδειγμα των αστέγων, ένα παροντικό οριακό γεγονός, ένα "τραύμα" εν εξελίξει, συνιστά μια ειδικά ιδιαίτερη περίπτωση, όπου οι "ιστορίες ζωής" αποκαλύπτουν αποκρύπτοντας, αποδεικνύουν μέσα από ανακρίβειες και, καθιστώντας τους «αόρατους ανθρώπους» «ορατούς αφηγητές», γράφουν την ιστορία τους μαρτυρώντας την.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου