Περίληψη ομιλίας

Δήμητρα Λαμπροπούλου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ατομικοί βίοι και ιστορική αλλαγή: η εμπειρία της μεταπολεμικής εσωτερικής μετανάστευσης από την οπτική της προφορικής ιστορίας

H ανακοίνωση βασίζεται στις αφηγήσεις ζωής ανδρών που μετανάστευσαν από την ελληνική επαρχία στην Αθήνα και εργάστηκαν στην πρωτεύουσα ως οικοδόμοι κατά τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Μολονότι η εσωτερική μετανάστευση καταγράφεται συστηματικά ως μία κεντρική διαδικασία των αλλαγών που συνέβησαν στη μεταπολεμική Ελλάδα, ο τρόπος με τον οποίο βιώθηκε από τα υποκείμενα μένει συνηθως αόρατος. Οι προφορικές αφηγήσεις ζωής μάς βοηθούν να κατανοήσουμε την υποκειμενική βίωση αυτής της ιστορικής διαδικασίας ενώ συγχρόνως ανοίγουν δρόμους για την προσέγγιση και ευρύτερων αλλαγών που αφορούν, για παράδειγμα, τη σχέση των οικογενειών με τα νεότερα μέλη τους ή τη διαμόρφωση της νεανικής αυτονομίας την περίοδο αυτή. Οι συγκεκριμένες αφηγήσεις αναδεικνύουν, παράλληλα, την εμπειρία της μεταπολεμικής εσωτερικής μετανάστευσης ως κεντρικό συστατικό μιας εργατικής ταυτότητας για την οποία ο προσωπικός αγώνας για την επιβίωση αποτέλεσε κινητήρα για την κοινωνική αλλαγή τόσο σημαντικό όσο και η οργανωμενη κοινωνική διαμαρτυρία.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου