Περίληψη ομιλίας

Μαρία Θανοπούλου, Χρυσάνθη Ζάχου
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Deree College – Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος
Ανάμεσα στην Προφορική Ιστορία και τις προφορικές ιστορίες. Η διαχείριση της συλλογικής μνήμης και ο ρόλος του ερευνητή

Η συλλογή προφορικών μαρτυριών από τον ερευνητή συνιστά είδος παρέμβασης στη ζωή μιας κοινότητας που διαθέτει τους δικούς της μηχανισμούς διατήρησης και αναπαραγωγής της μνήμης. Οτιδήποτε συλλέγεται στο πλαίσιο της προφορικής έρευνας (Προφορική Ιστορία) αποτελεί μέρος μόνο της συλλογικής μνήμης, αυτό που μεταβιβάζεται στον ερευνητή (προφορικές ιστορίες) στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ανάλογα με το ζητούμενο της έρευνας. Επιπλέον, η καταγραφή ως διαδικασία μετάβασης από την προφορικότητα στον γραπτό λόγο αναδεικνύει ζητήματα, όπως αυτό της παγίωσης της μνήμης, του αυτοπροσδιορισμού ή ετεροπροσδιορισμού της συλλογικής ταυτότητας κλπ. Ποιός λοιπόν και πώς διαχειρίζεται τη συλλογική μνήμη και τι ρόλο διαδραματίζει ο ερευνητής ως προς τη διαχείρισή αυτή; Η ανακοίνωση θα διερευνήσει όχι μόνο ποιό είναι το κοινωνικό νόημα της παρουσίας του ερευνητή στους κόλπους μιας κοινότητας, αλλά και που εδράζεται η νομιμοποίησή της.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου