Περίληψη ομιλίας

Ιωάννα Μπιμπλή
Lancaster University, UK
Γυναίκες και κρίση: μια διαπραγμάτευση συνέχειας και αλλαγής

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποίησα επάνω στις συνέπειες της εμπειρίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για τη θέση των γυναικών των Μεσογείων Αττικής στην κοινότητα και την οικογένεια. Οι προφορικές μαρτυρίες γυναικών από τα Μεσόγεια αποκαλύπτουν το πώς μέσα από παραδοσιακές αξίες και καθήκοντα οι γυναίκες κατάφεραν σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης να υπερβούν τους ρόλους τους. Το τέλος του πολέμου σήμανε την επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες και ιεραρχίες. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες των Μεσογείων είχαν ήδη αποκτήσει συνείδηση του φύλου και του ρόλου τους και χρησιμοποίησαν αυτή τη γνώση ώστε να επιφέρουν αλλαγές στη ζωή των παιδιών τους.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου