Περίληψη ομιλίας

Ποθητή Χαντζαρούλα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η κοινωνική διάσταση της μνήμης στις μαρτυρίες των εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται οι μαρτυρίες των Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, οι οποίες συλλέχθηκαν από το USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive. Η ανακοίνωση εξετάζει τη συγκρότηση της μνήμης των επιζώντων τοποθετώντας τις μαρτυρίες στον κοινωνικό χώρο και στο βιογραφικό συνεχές με στόχο να αναδείξει την πολλαπλότητα της εμπειρίας και την κοινωνική διάσταση της συγκρότησης της ταυτότητας μέσω της μνήμης. Η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να εισαγάγει το κοινωνικό, την ταξική δηλ. και έμφυλη διάσταση της εμπειρίας, στη μελέτη της συγκρότησης της μνήμης των επιζώντων, η οποία έχει συσκοτιστεί μέσα από την ανιστορική έμφαση στο τραύμα και στο αδύνατο της μαρτυρίας.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου