Περίληψη ομιλίας

Χριστίνα Αδάμου, Γιάννης Βλαχόπουλος, Παύλος Πανταζής, Μάγια Τσαμπρού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το χρονικό ενός μακρύ χειμώνα

Αντλώντας από τη δημιουργία ενός ντοκυμανταίρ, (συνδυασμός του ντοκυμανταίρ παρατήρησης με το στρατευμένο και το αναστοχαστικό ντοκυμανταίρ, σύμφωνα με τα πρότυπα του ‘‘σινεμά-βεριτέ’)’ παρουσιάζουμε αποσπάσματα κινηματογραφημένων αφηγήσεων που ‘μιλούν’ για το βίωμα της κρίσης. Οι ‘ομιλίες’ των συνερευνητών/ριών επιτελούνται δια της καταγραφής και της ανάλυσης του λόγου της προφορικής ιστορίας (κυρίως), και της καταγραφής της καθημερινής ζωής. Η ανάλυση υποδεικνύει μια περίπλοκη σχέση της προφορικότητας με την υποκειμενικότητα και σωματικότητα των συμμετεχόντων, πέραν εκείνης που προσδιορίζεται από την ηχητική καταγραφή της συνομιλίας. Επίσης, θέτουμε για συζήτηση τη θέση της προφορικής ιστορίας στην απαραίτητη συνερευνητική διαδικασία για τη δημιουργία του ντοκυμανταίρ. (Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Η ευθύνη για το περιεχόμενό της ανήκει αποκλειστικά στον/στους συντάκτη/ες αυτής.)


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου