Περίληψη ομιλίας

Βασίλης Δαλκαβούκης, Ιωάννης Μάνος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανθρωπολογία, προφορική ιστορία και εκπαίδευση: καταρτίζοντας μελλοντικούς επαγγελματίες στη βιωματική μάθηση

Η ανακοίνωση συζητά τη χρήση της προφορικής ιστορίας και, γενικότερα, της εθνογραφίας στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το υλικό, στο οποίο στηρίζεται, προέρχεται από τα «σεμινάρια εθνογραφίας» που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2007 – 2010 για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Υποστηρίζεται ότι η εθνογραφική μέθοδος μπορεί να αποτελέσει μέσο για την προσέγγιση και κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, εργαλείο παρατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και πρόταση διδασκαλίας για την κατάρτιση μελλοντικών επαγγελματιών της εκπαίδευσης.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου