Περίληψη ομιλίας

Αθηνά Δασκαλάκη
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Φωτοϊστορίες: Η αφήγηση των φωτογραφιών των Μικρασιατών και η μνήμη της κοινότητας

Η ψηφιακή συλλογή με φωτοιστορίες του Αρχείου Μαρτυριών Μικρασιατών Προσφύγων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού μας ‘αφηγείται’ μια σειρά από προσωπικές-αυτοβιογραφικές ιστορίες και βιώματα μέσω των συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται με αφορμή τις οικογενειακές φωτογραφίες. Η επικοινωνιακή μνήμη των αφηγητών μας που καταγράφεται και προβάλλεται στο διαδίκτυο, τείνει να ενσωματωθεί στην κοινωνική μνήμη, και έτσι αναδύονται νέες κοινότητες όπου οι προσωπικές ιστορίες επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με ένα άλλο δίκτυο ατόμων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου