Περίληψη ομιλίας

Μιχαήλ Βαρλάς
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Το αρχείο δίχως σώμα. Πολιτισμική μνήμη και ψηφιακά αρχεία προφορικής ιστορίας

Στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο ενοποιούνται μορφές πολιτισμικής και επικοινωνιακής μνήμης και τα αρχεία προφορικής ιστορίας με το συμπληρωματικό υλικό σχηματίζουν ένα δυνητικό μνημονικό υπερκείμενο. Νέες μνημονικές κοινότητες αναδύονται ενώ οι δυνατότητες διαδικτυακής και πολυμεσικής παρουσίασης αναμορφώνουν την ιστορική αναπαράσταση. Η ψηφιακή εμπειρία πρόσληψης του μνημονικού υλικό σηματοδοτείται με τα χαρακτηριστικά του "νέου" και επαναπροσδιορίζει το γεγονός, το τραύμα, την ταυτότητα και τη συμβολική τους λειτουργία. Μια σειρά από παλιά και νέα ζητήματα θέτουν σε αναδιαπραγμάτευση την αυτονομία της προφορικής ιστορίας σε σχέση με την Ιστορία και τις σπουδές της μνήμης.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου