Περίληψη ομιλίας

Τρύφων Μπαμπίλης
Πανεπιστήμιο του Leiden, Κάτω Χώρες
Φωτογραφικές παραδόσεις και Αιγιακές νεωτερικότητες. Προσέγγιση μέσω μιας εθνογραφικής βιογραφίας

Από τις αρχές του εικοστού αιώνα οι φωτογραφίες έχουν γίνει αλληλένδετο μέρος της κοινωνικής ζωής των νησιωτών του Αιγαίου. Οι φωτογραφίες έχουν ενσωματωθεί και σχετιστεί συχνά με έννοιες όπως η <<παράδοση>>, <<αυθεντικότητα>>, τελετουργία και τοπική ταυτότητα. Ένα τρόπος προσέγγισης αυτης της παραδοσικοποίησης είναι η βιογραφία του αυτοδίδακτου φωτογράφου της Σκύρου Γιάννη Βερναρδή, ο οποίος είχε το μοναδικό φωτογραφείο στο νησί της Σκύρου για περισσότερο από τριάντα χρόνια. Η ιστορία της ζωής του φωτογράφου και οι διακινούμενες φωτογραφίες του είναι μέσα συζήτησης των πολυσήμαντων εννοιών της παράδοσης και της νεωτερικότητας που είναι κεντρικής σημασίας για την εθνογραφία και την ανθρωπολογία.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου