Περίληψη ομιλίας

Ιωάννης Κολάκης
Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου
Γκρίζες ταυτότητες: προφορικές μαρτυρίες και αρχειακή έρευνα για τους εξισλαμισθέντες της Χίου

Στην διερεύνηση της ιστορίας της Σφαγής της Χίου, έχει εξεταστεί πλημμελώς η περίπτωση των εξισλαμισθέντων. Στη παρούσα έρευνα οι προφορικές μαρτυρίες και τα αρχειακά τεκμήρια, συμπληρώνουν τα κενά και διαλύουν την σύγχυση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Παραδείγματα που διερευνώνται:
İbrahim Edhem Paşa (1819-1893) Οθωμανός Μεγάλος Βεζίρης: εξακριβώνονται στοιχεία γέννησης και οικογενειακής ταυτότητας και παρουσιάζεται μία άλλη εικόνα, από την μέχρι σήμερα παραδεκτή, για την σχέση του με την οικογένεια και την γενέτειρα του στην Χίο.
Mustapha Khaznadar (1817-1878) Μεγάλος Βεζίρης Τυνησίας: παρουσιάζονται στοιχεία προσωπικής εμπειρίας του στην αιχμαλωσία. Έτσι κατανοεί κανείς πρακτικές κατάχρησης εξουσίας, και τα κίνητρα ευεργεσίας Χριστιανών συγγενών στην Χίο και της ελληνικής κοινότητας της Τυνησίας.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου