Περίληψη ομιλίας

Έλλη Κωστελέτου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Η μουσική είναι Seva»: παράδοση, αυτοσχεδιασμός, συλλογική μνήμη και ο ρόλος του ερευνητή στο πεδίο

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ανθρωπολογική προσέγγιση της κουλτούρας και της μουσικής της κοινότητας των Sikh στο Gurdwara (ναός) του Ταύρου. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια “seva” (εθελοντική εργασία) αναδύεται ως κεντρικό στοιχείο του εθνογραφικού πεδίου, γύρω από το οποίο περιστρέφεται η μουσική επιτέλεση της κοινότητας. Ταυτόχρονα δε, εξετάζεται η συμβολή της συνέντευξης ως μεθοδολογικής πρακτικής στη συστηματική διερεύνηση της “seva”. Η συνέντευξη, ως “seva‘’, συμβάλλει στον σχηματισμό ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος πεδίου διαλόγου: η προφορικότητα ως στοιχείο του λόγου και της μουσικής ενεργοποιεί το παρελθόν στο παρόν και αναδεικνύει τη σημασία των προφορικών αφηγήσεων στη δημιουργία της αίσθησης του “ανήκειν” στη συγκεκριμένη κοινότητα.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου