Περίληψη ομιλίας

Ανδρομάχη Γκαζή
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Το μουσείο ως τόπος διάδρασης της ατομικής με τη συλλογική μνήμη

Ως ένας από τους κατεξοχήν τόπους εγγραφής και αναπαραγωγής της συλλογικής μνήμης και, παράλληλα, ως τόπος ο οποίος ολοένα και περισσότερο ενθαρρύνει την ανάπτυξη / κατάθεση ατομικών ενθυμήσεων, τα μουσεία αποτελούν ιδανικό πεδίο για την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους οι υποκειμενικά βιωμένες εμπειρίες και οι ατομικές μνήμες εγγράφονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ή της συλλογικής μνήμης. Η ανακοίνωση επιχειρεί να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους οι ατομικές μνήμες συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με καθιερωμένες εκδοχές της συλλογικής μνήμης μέσα στο περιβάλλον των μουσείων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου