Περίληψη ομιλίας

Σταύρος Αλιφραγκής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
An audio-visual database for post-war architecture and the city in Greece

Η ανακοίνωση διερευνά την έννοια του αρχείου μέσα από τη συγκρότηση πολυμεσικών βάσεων δεδομένων για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και την πόλη. Η έρευνα αφορά στην αισθητική και ιδεολογική συγκρότηση του αρχείου ως λίστα, στο είδος της πληροφορίας που διαφυλάσσεται και μεταφέρεται στο εννοιολογικό περιβάλλον της βάσης δεδομένων, αλλά και στην ίδια την αφηγηματική ικανότητά της και των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για πολλαπλές αφηγήσεις. Μία πιλοτική βάση δεδομένων από ελληνικά επίκαιρα των δεκαετιών 1950 και 1960 του Ε.Ο.Α. συγκροτεί την ιδιότυπη λυδία λίθο όπου εξετάζονται τα ίχνη των ερευνητικών ερωτημάτων. Τα πορίσματα αντιπροσωπεύουν δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου