Περίληψη ομιλίας

Νικόλας Χρηστάκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μοτοσικλετίστριες: μετανάστριες φύλου στα όρια της α-κοινότητας

Προκύπτει μέσα από αφηγήσεις ζωής μοτοσικλετιστριών ότι αποδίδουν την αγάπη τους για την μοτοσικλέτα στην «αφύσικη φύση» τους (αγοροκόριτσα), υπερνικούν τη γενική καχυποψία και αντιμετωπίζουν εκ μέρους των αντρών αμφισβήτηση, υποτιμητικό θαυμασμό και απορριπτική ισότητα, χάνοντας πολλά από τα «προνόμια» που συνδέονται με την παραδοσιακή θηλυκότητα. Εξατομικευμένες και μόνες, δεν αναφέρονται και δεν ανήκουν σε κανένα είδος «εμείς». Η ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία που κατά παράδοσιν αποτελούν οι μοτοσικλετιστές (πρότυπο μιας έμφυλης διαίρεσης «κλίσεων», «ευαισθησιών» και δραστηριοτήτων) φτάνει εδώ στα όριά της, με τη μορφή μιας μη συμβατικής θηλυκότητας (αντίστοιξη μιας επίσης υπό αποδόμηση αρσενικότητας) και μιας «ακαδημαϊκά» συγκροτημένης α-κοινότητας που έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε…


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου