Περίληψη ομιλίας

Εσθήρ Σολομών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μουσεία και προφορικές μαρτυρίες: ενδυναμώνοντας μνήμες και σχέσεις

Η εργασία επιχειρεί να ερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση της προφορικής μαρτυρίας στο μουσείο, όσον αφορά την ένταξη στη μουσειακή αφήγηση κοινωνικών ομάδων αποκλεισμένων μέχρι πρόσφατα από την επίσημη ιστορία. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι υπό έκθεση υλικές μαρτυρίες σχετίζονται με μία «δύσκολη» κληρονομιά του παρελθόντος, δημιουργούν, δηλαδή, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, κοινωνικές διαμάχες, ή ακόμα και συγκρούσεις. Πώς συμβάλλει το μουσείο στην ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών μέσα από τη χρήση της προφορικής μαρτυρίας; Πώς συγκροτεί τη μνήμη, δυναμώνει το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα, επουλώνει τραύματα ή/και συμφιλιώνει;


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου