Περίληψη ομιλίας

Όλγα Σεβαστίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κοινότητες μνήμης και λήθης: διαστάσεις της μνημονικής συγκρότησης στις αφηγήσεις ζωής των Ποντίων της ΕΣΣΔ γύρω από τις σταλινικές διώξεις και εκτοπίσεις (1937-1949)

Η ανακοίνωση πραγματεύεται τη συγκρότηση μνημονικών κοινοτήτων, αναφορικά με τη βιωμένη εμπειρία των διώξεων και των εκτοπισμών της σταλινικής περιόδου στους ποντιακούς πληθυσμούς που κατοικούσαν στην ΕΣΣΔ. Πώς η μνημονική αφήγηση του σοβιετικού παρελθόντος, αρθρωμένη στο μετα – κομμουνιστικό περιβάλλον, μετασχηματίζεται σε κριτικό σχόλιο για το παρόν και πώς η βιωμένη εμπειρία του παρόντος εξιδανικεύει το παρελθόν; Στο ευρύ μνημονικό φάσμα διαμορφώνονται κοινότητες μνήμης και λήθης ή καλύτερα μνημονικές κοινότητες εξισορρόπησης ιδεολογικοπολιτικών αντιφάσεων, που συνδέονται άρρηκτα με τη βιωμένη εμπειρία και τη δυναμική, τόσο της συλλογικής όσο και της ατομικής, πρόσληψης του παρελθόντος.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου