Γενικές πληροφορίες

Το συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ). Η πορεία αυτή του τμήματος συνέπεσε με μια περίοδο δυναμικών μετασχηματισμών της ίδιας της έννοιας και του ρόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ανθρωπιστικών σπουδών ειδικότερα. Η φυσιογνωμία του τμήματος, τα ακαδημαϊκά του προτάγματα και οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει αντανακλούν αλλά και συνδιαμορφώνουν ευρύτερες εξελίξεις τόσο στα επιστημονικά πεδία που το ΙΑΚΑ θεραπεύει όσο και στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας γενικότερα.

Η ιδιαιτερότητα του τμήματος ΙΑΚΑ έγκειται στο ότι μέσα από ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών θεραπεύει τρεις διαφορετικές και αυτοτελείς επιστήμες. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης στο χώρο της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και αφετέρου στην ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών διδασκαλίας και έρευνας.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι διττός: αφενός αποσκοπεί στην αποτίμηση της πορείας του τμήματος ΙΑΚΑ κατά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του και αφετέρου να προκαλέσει ένα γόνιμο διάλογο γύρω από τις πιθανές κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς του τμήματος στο μέλλον.

Η συνάντηση θα οργανωθεί σε στρογγυλά τραπέζια που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Ιστορία, αρχαιολογία και κοινωνική ανθρωπολογία: ζητήματα στο εσωτερικό των επιμέρους επιστημονικών πεδίων
  2. Φυσιογνωμία και κεντρικοί άξονες οργάνωσης των σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό)
  3. Το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον
  4. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος


Οργανωτική Επιτροπή


Έντυπο υλικό

Εάν επιθυμείτε έντυπο υλικό, μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα [.pdf, 1905kB]
και το πρόγραμμα [.pdf, 605kB] του συνεδρίου.

© 2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας