Ταξιδιωτικές πληροφορίες

Ταξιδεύοντας από την Αθήνα στον Βόλο

Μπορείτε να έρθετε στον Βόλο από την Αθήνα με:

  • Αυτοκίνητο Η απόσταση είναι 318km. Ακολουθείτε την εθνική οδό προς Λαμία και στη συνέχεια προς Λάρισα. Αφήνετε τον αυτοκινητόδρομο είτε στον κόμβο Μικροθηβών, είτε στον κόμβο Βελεστίνου.
  • Λεωφορείο Τα ΚΤΕΛ έχουν 12 δρομολόγια την ημέρα. Τα λεωφορεία φεύγουν από τον Σταθμό Λιοσσίων.
  • Τρένο Ο ΟΣΕ έχει 1 απ' ευθείας δρομολόγιο Intercity και 5 μέσω Λαρίσας. Τα τρένα φεύγουν από τον Σταθμό Λαρίσης.
Ταξιδεύοντας από τη Θεσσαλονίκη στον Βόλο

Μπορείτε να έρθετε στον Βόλο από τη Θεσσαλονίκη με:

  • Αυτοκίνητο Η απόσταση είναι 218km. Ακολουθείτε την εθνική οδό προς Λάρισα και στη συνέχεια προς Λαμία. Αφήνετε τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Βελεστίνου.
  • Λεωφορείο Τα ΚΤΕΛ έχουν 9 δρομολόγια την ημέρα. Τα λεωφορεία φεύγουν από τον Σταθμό Μακεδονία.
  • Τρένο Ο ΟΣΕ έχει 3 δρομολόγια Intecity την ημέρα για Λάρισα, απ' όπου υπάρχουν τοπικά δρομολόγια για Βόλο. Τα τρένα φεύγουν από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Online δρομολόγια
  • ΚΤΕΛ. Δρομολόγια από Βόλο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.
  • ΟΣΕ. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις κλειδιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος. Επίσης ελέγξτε τις συνδέσεις Αθήνα - Λάρισα - Βόλος και Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Βόλος.