Περιλήψεις

Ευγενία Γιαννούρη
(Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών, Lille 3, Charles de Gaule)

Out of Space: ανθρώπινες ροές, διαδρομές εικόνων
Παρουσιάζονται τρεις ταινίες που παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά σύγχρονων μεταναστευτικών ροών. Πρόκειται για τις ταινίες My Family and Me της Colette Piault (1986), Mapping Story της Bouchra Khalili (2008) καθώς και της εγκατάστασης Between Now and Then (Dici la) της Elise Leclercq (2005). H πρώτη είναι ανθρωπολόγος, οι δεύτερες εικαστικοί που διερευνούν (καταλύοντάς τα) τα σύνορα ανάμεσα στην σύγχρονη τέχνη, τον κινηματογράφο και τις μεθόδους ανθρωπολογικής ή εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας. Η παρουσίαση των ταινιών γίνεται με την βοήθεια δύο όρων: της «εξοριστικής σκοπιάς» (The Exilic Standpoint) του Edward Said, εμπνευστή των μεταποικιακών σπουδών, και της «κινητικής στροφής» (The Mobility Turn), όρου που αναπτύσεται στούς κύκλους της κοινωνικής και ανθρωπολογικής γεωγραφίας τα τελευταία χρόνια και έχει σαν κύριο εκφραστή της τον John Urry. Αυτό που με ενδιαφέρει να αναδείξω μέσα από τη μελέτη των τριών ταινιών είναι ο τρόπος που αυτές επεξεργάζονται οπτικά και μορφολογικά έννοιες όπως η διάλυσή της ομοιογένειας του οικογενειακού/κοινωνικού/εθνικού ιστού, ο τόπος και η κατάργηση του ως σταθερή και προσδιορίσημη γεωγραφική αξία, το πορευόμενο σώμα και η σχέση του με την αντίληψη του χώρου, των ορίων, των συνόρων.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου