Περιλήψεις

Κώστας Μάντζος
(ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων/Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Παν/μιο Ιωαννίνων)

Συμμετέχοντας υπο-παρατήρηση: οι παράλληλες πορείες μιας εθνογραφίας και ενός εθνο-φιλμ
Η παρούσα ανακοίνωση φιλοδοξεί να συμβάλλει στη συζήτηση για το φιλμ ως τρόπο αναπαράστασης στο πλαίσιο του ανθρωπολογικού εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα επιχειρώ να παρουσιάσω τις δυνατότητες, τις φιλοδοξίες, τα προβλήματα και τις λύσεις που μπορούν να προκύψουν μέσα σε μια, ακόμη, ανοίκεια συμβίωση ανάμεσα στη γραφή (κυριολεκτικά) και το φιλμ. Μέσα από την εμπειρία της προσωπικής μου συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε τη μελέτη του Ελληνο-Αλβανικού συνόρου, ως εθνογράφου αλλά και ως κομμάτι της φιλμικής αναπαράστασης (η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ αποτελούσε έναν από τους στόχους του προγράμματος), παρατηρητής και παρατηρούμενος την ίδια στιγμή, θα προσπαθήσω να δώσω στα παραπάνω ερωτήματα τη σκοπιά ενός άλλου ή ενός ακόμα ιθαγενούς. Επιλέον, προεκτείνοντας τη σχέση πέρα απ' το πεδίο της επιτόπιας έρευνας στο πλαίσιο της ανάλυσης, και μέσα από τους διαφορετικούς περιορισμούς που θέτουν τα μέσα αναπαράστασης (η γραφή και το μοντάζ), θα προσπαθήσω να θέσω ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανατροφοδότησης ανάμεσα στις δύο.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου