Περιλήψεις

Παναγιώτης Κυριακουλάκος
(Τμήμα Μηχ/κων Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Παν/μιο Αιγαίου)

Η οπτική γωνία ως κατασκευή: τα διδάγματα απο τη μετάβαση στη ψηφιακή τεχνολογία κινηματογράφησης
Χάρη στη χρήση γραφικών με υπολογιστή για την υλοποίηση κινούμενων εικόνων γεννήθηκε ένας νέος οπτικοακουστικός κλάδος, η πληροφορική κινηματογραφία και ένας νέος τύπος δημιουργού, ο πληροφορικός κινηματογραφιστής. Η αλλαγή στο μέσο παρατήρησης, από την κάμερα στην προσομοίωσή της, είναι τέτοια που ο πληροφορικός κινηματογραφιστής οφείλει να εξετάσει ξανά την εφαρμογή ορισμένων σκηνοθετικών κανόνων, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί με βάση την εμπειρία της κινηματογραφικής δημιουργίας; Δύο έννοιες-κλειδιά της κινηματογραφικής σκηνοθεσίας, η θέση παρατήρησης και το οπτικό πεδίο, αξίζει να επανερμηνευθούν με όρους πληροφορικής κινηματογραφίας. Το μέσο παρατήρησης δεν υπάρχει στο εικονικό πεδίο, καθώς δεν διαθέτει υλικότητα, ενώ η θέση παρατήρησης παίρνει υλική μορφή στην οθόνη απεικόνισης ως σημείο που δείχνει τη θέση με αφετηρία την οποία ο πληροφορικός κινηματογραφιστής προσανατολίζει την εικονική του κάμερα. Η απελευθέρωση από τους φυσικούς περιορισμούς, που καθίσταται δυνατή από την ύπαρξη του νέου εικονικού πεδίου, έχει πολλαπλές συνέπειες. Κατ' αρχήν, ο πληροφορικός κινηματογραφιστής μπορεί να επέμβει σε καθένα ξεχωριστά από τα λειτουργικά επίπεδα της σκηνοθεσίας. Όπου ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζει περιορισμούς στην ταυτόχρονη διαχείριση όλων των επιπέδων, δηλαδή υποχρεώνεται να διαχειριστεί ορισμένα επίπεδα σε βάρος κάποιων άλλων, ο πληροφορικός κινηματογραφιστής μπορεί να εξετάσει διαδοχικά, και αποδίδοντάς τους την ίδια σημασία, όλα τα επίπεδα της κινηματογραφικής δράσης που συγκλίνουν για την κατασκευή της οπτικής γωνίας. Ο πληροφορικός κινηματογραφιστής υιοθετεί οικειοθελώς την οπτική ενός αναλυτή της εικόνας που διακρίνει τα καδραρίσματα, τις γωνίες λήψης και τις μετακινήσεις ως ξεχωριστά στοιχεία που συνεργούν στην κατασκευή της οπτικής γωνίας.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου