Περιλήψεις

Γιώργος Νικολακάκης
(Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης)

Κινηματογράφος και ανθρωπολογία: δυνητικές και πραγματικές αναπαραστάσεις
Οι σχέσεις ανάμεσα στην Εθνογραφία, την Ανθρωπολογία και τον Κινηματογράφο είναι παλαιές και διαρκείς. Ανεξάρτητα από αμοιβαίες καχυποψίες και διαφορές πειθαρχιών ανάμεσα σε επιστήμονες και καλλιτέχνες υπάρχει μία κοινή βάση, η πραγματικότητα, που καλείται πάντα να γίνει το διακύβευμα σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό δεν αφορά μόνο τον εθνογραφικό κινηματογράφο και το ντοκιμαντέρ αλλά και την ίδια την ταινία μυθοπλασίας. Τα ζητήματα που ανακύπτουν σε αυτή τη σχέση επιστήμης, τέχνης και πραγματικότητας προσπαθεί να προσεγγίσει η παρούσα εισήγηση.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου