Περιλήψεις

Κωστής Καλαντζής
(Τμήμα Ανθρωπολογίας, University College London)

Οπτικοποιώντας την «Τρέλα»: ζητήματα Εθνογραφίας και Ετερότητας στην Κινηματογραφική Αναπαράσταση της Ψυχικής Ασθένειας
Η ανακοίνωση αφορά στην εξέταση των αναλυτικών δυνατοτήτων αλλά και περιορισμών που ενυπάρχουν σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, όσον αφορα την αναπαράσταση της ψυχικής ασθένειας. Η εργασία μου χρησιμοποιεί την «τρέλα» ως μια κατηγορία στην οποία συμπυκνώνονται ποικίλες παράμετροι της ετερότητας, όπως είναι η αισθητηριακή παραγωγή «διαφοράς» μέσω όψης και σωματικότητας που εν δυνάμει προκαλούν μια σειρά αντανακλαστικών (απέχθειας, έλξης, κλπ.) στον θεατή. Θα εξεταστούν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις φιλμ (ένα ντοκιμαντερ της δεκαετίας του 1960, μια εμπορική ταινία μυθοπλασίας της δεκαετίας του 1970 και τέλος ένα σύγχρονο εθνογραφικό φιλμ) και θα γίνει αναφορά επίσης σε φωτογραφικές και κινηματογραφικές δουλειές που παρήχθησαν εντός και εκτός ανθρωπολογίας. Χρησιμοποιώντας μια σειρά θεωρητικών εργαλείων τόσο της φαινομενολογικής όσο και της σημειωτικής παράδοσης θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους οι εν λόγω ταινίες παράγουν νοήματα, αναλυτικό λόγο, εμπειρικές ταυτίσεις στους θεατές, μέσω των κινηματογραφικών τους τεχνικών και τρόπων (χρώμα, γωνίες λήψης, αφηγηματικές δομές και μοντάζ, υπότιτλοι, κλπ.).

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου