Περιλήψεις

Βασίλης Νιτσιάκος
(Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Παν/μιο Ιωαννίννων)

«Essential history of Europe: Greece». Το ιστορικό μιας διαφωνίας
Η παρουσίαση περιλαμβάνει μια προφορική εισαγωγή από τον συγγραφέα και προβολή ενός αντιτύπου εργασίας μιας ταινίας τεκμηρίωσης, παραγωγής του BBC για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (1992). Η ταινία έχει ως αντικείμενο την σύγχρονη ελληνική πολιτισμική ταυτότητα και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της Ε. Ε. για την αλληλογνωριμία των ευρωπαϊκών λαών. Η συζήτηση θα εστιαστεί κυρίως σε ένα σημείο διαφωνίας του σκηνοθέτη με τον επιστημονικό σύμβουλο, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά την εθνοτική/ εθνική ταυτότητα των Σουλιωτών, μια ομάδα που έχει συμβολοποιηθεί και ηρωοποιηθεί από την εθνική ιδεολογία. Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα σε μια χρονική περίοδο έξαρσης του εθνικισμού στην Ελλάδα (1991-2) και το όλο πλαίσιο συνδέθηκε με το σενάριο της ταινίας, η δε διαφωνία κατέληξε στην απόσυρση του ονόματος του επιστημονικού συμβούλου από τους τίτλους της παραγωγής.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου