Περιλήψεις

Κώστας Αϊβαλιώτης
(Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών)

Γρήγορα, Ανθρωπολογικά και Κινηματογραφικά. Όταν η διπλωματική εργασία είναι ένα εθνογραφικό φιλμ
Ένα από τα στοιχεία που κάνει τα μεταπτυχιακά προγράμματα της οπτικής ανθρωπολογίας να ξεχωρίζουν είναι η διπλωματική εργασία που πρέπει οι φοιτητές να παραδώσουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Αντί για την «παραδοσιακή» εργασία - κείμενο οι φοιτητές καλούνται να κάνουν μια ταινία (συνήθως μικρού μήκους) για ένα θέμα το οποίο το έχουν διαλέξει μόλις λίγους μήνες πριν. Η παρουσίαση ξεκινάει από την δημιουργία της ταινίας «Αγαπητέ Φίλε...» (Dear Friend...) που γυρίστηκε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2005 στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Visual Anthropology στο Goldsmiths College, University of London. Η ταινία αφορά την ζωή ενός μετανάστη στην Αθήνα και εξιστορεί την ιστορία του όπως ο ίδιος τη γράφει σε ένα γράμμα που απευθύνεται στο δημιουργό της ταινίας. Θα αναλυθούν τα στάδια της δημιουργίας, την εθνογραφική προσέγγιση αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για να γίνει η ταινία. Η αναζήτηση του υποκείμενου, η κινηματογράφηση σε δύσκολα σημεία, όπως και τα ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία του μοντάζ. Στη συνέχεια η παρουσίαση κάνει μια «στάση» στην επιρροή που τα εκάστοτε τμήματα έχουν πάνω στους φοιτητές και στον τρόπο που αυτή αποκρυσταλλώνεται στα ίδια τα φιλμ. Τέλος θα καταλήξει σε μια πολύ σύντομη σύγκριση ταινιών από διάφορα πανεπιστήμια στον κόσμο και τις νέες τάσεις που φαίνεται να ακολουθούνται από τα αντίστοιχα τμήματα.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου