Περιλήψεις

Μαρία Κουρκούτα
(Τμήμα Doctorat Arts/Cinema, Universite Picardie Jules Verne)

Φόρμα και λόγος στην αισθητική του ανθρωπολογικού κινηματογράφου
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτει η ανθρωπολογική μελέτη είναι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει χώρα η παρατήρηση-καταγραφή, καθώς και το πλαίσιο και ο «αναστοχασμός» εντός του οποίου πραγματοποιείται η επιστημονική «ερμηνεία» που ακολουθεί. Η χρήση της κινηματογραφικής κάμερας ως μέσου όχι απλά καταγραφής αλλά και «αντικειμενικής» μεταφοράς του ενθολογικού ή ανθρωπολογικού υλικού στο θεατή/δέκτη, εγείρει μια σειρά από ζητήματα περί της εγκυρότητας του ίδιου του μέσου ως αξιόπιστου μεθοδολογικού εργαλείου. Το ερώτημα της «ουδετερότητας» του βλέμματος του κινηματογραφιστή (ως υποκειμένου της καταγραφής), η εξουσιαστική σχέση υποκειμένου/αντικειμένου και παρατηρητή/παρατηρούμενου, αποτελούν ζητήματα που απασχολούν τόσο τους θεωρητικούς του ντοκιμαντέρ, όσο και τους ανθρωπολόγους. Κατά πόσο, όμως, είναι δυνατή η "αντικειμενική" καταγραφή μιας πραγματικότητας, όταν ακόμα και το πιο ουδέτερο βλέμμα που μεσολαβεί έχει ήδη επιλέξει το κάδρο και το πεδίο που κινηματογραφεί; Κατά πόσο είναι δυνατή η πιστή μεταφορά ακόμη κι ενός συμβάντος όταν μεσολαβεί το μοντάζ στο τελικό αποτέλεσμα;

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου