Περιλήψεις

Ηλέκτρα Μπάδα
(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού)

Η κινηματογραφική ματιά που μας χωρίζει και μας ενώνει: διαπολιτισμικές γέφυρες και ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τη βιντεο-εθνογραφία
Στην ομιλία αυτή θα ερευνήσουμε την πρακτική της βιντεο-εθνογραφίας εστιάζοντας στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται με αφορμή τη δημιουργία ενός εθνογραφικού φιλμ στην επιτόπια έρευνα. Θα συζητήσουμε επίσης για τον αναστοχασμό και την επιτέλεση σε μια βίντεο-εθνογραφία. Λέγεται συχνά ότι ο ένας είναι καθρέφτης του άλλου και ότι εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε ανάλογα με το περιβάλλον μας. Τελικά ποιανού την εμπειρία και ερμηνεία καταγράφουμε στο βίντεο; Τη δική μας ή του άλλου; Τι μας λένε οι προβολές που κάνουν οι άλλοι πάνω στο φακό για την δική τους νοοτροπία και για εμάς τους ίδιους, και ποιο ρόλο παίζουν οι ανθρώπινες σχέσεις σ'αυτή τη διαδικασία; Ποιο είναι το σημείο της ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής πέρα από κουλτούρες και κατά πόσο αυτό το σημείο μπορεί να υπάρξει και να κινηματογραφηθεί, έτσι ώστε η εθνογραφική κινηματογραφική ματιά να γεφυρώνει τους κόσμους του εθνογράφου και των ανθρώπων που παρατηρεί;Θα συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σημασία τους στην οπτική εθνογραφία με παραδείγματα από την εμπειρία μου στη βιντεο-εθνογραφία με Έλληνες Ρομά και με παραδείγματα από άλλους πρακτικούς της βιντεο-εθνογραφίας.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου