Περιλήψεις

Ανδρομάχη Οικονόμου
(Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας)

Ο υλικός πολιτισμός μέσα απο το φακό: απο την οπτική και εθνογραφική καταγραφή στην οπτική παραγωγή και χρήση
«Η επιτόπια έρευνα χαρακτηρίζει τον κινηματογραφιστή-εθνολόγο», λέει ο γνωστός Γάλλος εθνολόγος - κινηματογραφιστής Jean Rouch, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «τα αυτοαποκαλούμενα εθνογραφικά φιλμ που δεν μας δίνουν τους όρους της παραγωγής τους δεν είναι τίποτα περισσότερο από ιμπρεσσιονιστικά ντοκουμέντα χωρίς επιστημονική και αναλυτική εγκυρότητα». Με βάση τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν condition sine qua non για την αναγνώριση ενός οπτικού κινηματογραφικού προϊόντος ως εθνογραφικού, η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται αυτά και άλλα ζητήματα όπως π.χ αν, και σε ποιο βαθμό είναι αποδεκτή η ανακατασκευή και η αναπαράσταση π.χ τεχνικών και πολιτισμικών διαδικασιών που δεν υπάρχουν πια, έτσι ώστε να υπερασπίζονται την «μία πραγματικότητα» ή τις πολλαπλές αναγνώσεις της ή/και κατασκευές της; Τι γίνεται όταν ο εθνογράφος/ερευνητής δεν είναι κινηματογραφιστής (και το αντίστροφο) και μέσα από ποιες αμοιβαίες παραδοχές κατοχυρώνεται η «αυτοδυναμία» του καθενός; Πως διασώζεται η επιστημονική πληροφορία και η ανθρωπολογική ματιά για χάρη ενός τεχνικά άρτιου και αισθητικά άψογου αποτελέσματος; Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης και αποδοχής ενός εθνογραφικού φιλμ τόσο από το επιστημονικό όσο και από το ευρύ κοινό στο οποίο τελικά απευθύνονται; Η προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, τα οποία τέθηκαν κατά την μακροχρόνια επιτόπια εθνογραφική έρευνα (Πελοπόννησος) με στόχο την μελέτη, την «διάσωση' και την αναπαράσταση προβιομηχανικών τεχνικών, γίνεται αφενός μέσα από μια θεωρητική αναζήτηση όσο και με την πρακτική αξιοποίηση δηλ. την παραγωγή και χρήση εθνογραφικών ταινιών για μουσειολογικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου