Περιλήψεις

Αθηνά Πεγκλίδου
(Τμήμα Ι.Α.Κ.Α., Παν/μιο Θεσσαλίας)

«Πληροφορητές με σάρκα και οστά»: φιλμικά lapsus σε κινηματογραφημένες συνεντεύξεις
Η ανακοίνωση καταρχήν επιχειρεί να προβληματοποιήσει την κινηματογραφημένη συνέντευξη ως σκηνοθετική επιλογή στις ταινίες ντοκιμαντέρ και γενικότερα ως 'δεδομένο' στην εθνογραφική διερεύνηση εξετάζοντας τους λόγους που την έφεραν στο επίκεντρο του μεθοδολογικού προγράμματος της ελληνικής ανθρωπολογίας. Στη συνέχεια θα συζητήσει μέσα απο συγκεκριμένα παραδείγματα πως ο κινηματογραφημένος προφορικός λόγος με τη μορφή μαρτυρίας, συνέντευξης ή αφήγησης μπορεί να αναδείξει ενδιαφέρουσες πλευρές της σχέσης ερευνητή/πληροφορητή και να τροφοδοτήσει την κριτική αποστασιοποίηση απο την εθνογραφία και την αναθεώρηση του εθνογραφικού ρεαλισμού.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου