Περιλήψεις

Βασίλης Δαλκαβούκης
(Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ)

Η «μπαλάντα του Δομο-λειτουργισμού». Διδάσκοντας Κοινωνική Ανθρωπολογία σε πρωτοετείς φοιτητές μέσα από ταινίες
Αναλύονται τα αποτελέσματα από τη χρήση εθνογραφικών ταινιών ή ταινιών μυθοπλασίας στη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία» που απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζεται η χρήση της ταινίας «Η μπαλάντα του Ναραγιάμα» (Σοχέι Ιμαμούρα, 1983) με σκοπό την εφαρμογή σε ένα ενδεικτικό πεδίο των ερμηνευτικών εργαλείων που προτείνει η θεωρία του Δομο-λειτουργισμού. Πρόκειται, βεβαίως, για ταινία μυθοπλασίας και όχι εθνογραφική, κάτι για το οποίο ενημερώθηκαν πριν την προβολή της οι φοιτητές. Οι τελευταίοι κατέθεσαν σχετικά κείμενα - σχόλια στο διδάσκοντα, καταγράφοντας όχι μόνο τις σκέψεις που τους προκάλεσε η ταινία αλλά και τα θεωρητικά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη τους μπορούσαν να αναδειχτούν μέσω της ταινίας. Τα κείμενα αυτά, καθώς και οι προσωπικές παρατηρήσεις του διδάσκοντα από τη διαδικασία, αποτελούν και το εθνογραφικό υλικό αυτής της ανακοίνωσης.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου