Ταξιδιωτικές Πληροφορίες

Μπορείτε να φτάσετε στον Βόλο από την Αθήνα με:

  1. Αυτοκίνητο Η απόσταση είναι 318km. Ακολουθείτε την εθνική οδό προς Λαμία και στη συνέχεια προς Λάρισα. Αφήνετε τον αυτοκινητόδρομο είτε στον κόμβο Μικροθηβών, είτε στον κόμβο Βελεστίνου.
  2. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τα λεωφορεία φεύγουν από τον σταθμό της οδού Λιοσίων. Γίνονται 11 δρομολόγια την ημέρα.
  3. Τρένο του ΟΣΕ Από τον Σταθμό Λαρίσης. Γίνεται 1 απ' ευθείας δρομολόγιo την ημέρα, αλλά και άλλα 9 μέσω Λαρίσης. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα δρομολόγια Intercity.

Μπορείτε να φτάσετε στον Βόλο από τη Θεσσαλονίκη με:

  1. Αυτοκίνητο Η απόσταση είναι 218km. Ακολουθείτε την εθνική οδό προς Λάρισα και στη συνέχεια προς Λαμία. Αφήνετε τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Βελεστίνου.
  2. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τα λεωφορεία φεύγουν από τον σταθμό Μακεδονία. Γίνονται 8 δρομολόγια την ημέρα.
  3. Τρένο του ΟΣΕ Από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Γίνονται 14 δρομολόγια την ημέρα για Λάρισα, απ' όπου υπάρχουν 12 τοπικά δρομολόγια για Βόλο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα δρομολόγια Intercity.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Δείτε και τον χάρτη του κέντρου Βόλου [.jpg, 110kB].