Πρόγραμμα

Παρασκευή 12 Μαρτίου

Α΄ Συνεδρία
Προεδρία: Παντελής Καλαϊτζίδης
17:30-18:00
Έναρξη - Χαιρετισμοί.
18:00-18:20
Δ. Κυρτάτας:
Νεοελληνικός χριστιανισμός: εισαγωγικές παρατηρήσεις.
18:20-18:40
Π. Ματάλας:
Τοπία του ελληνοχριστιανισμού.
18:40-19:00
Π. Γουναρίδης:
Σπ. Ζαμπέλιος και Κ. Παπαρρηγόπουλος για το πρόβλημα του σχίσματος των εκκλησιών.
19:00-20:00
Συζήτηση.

Σάββατο 13 Μαρτίου

Β΄ Συνεδρία
Προεδρία: Ελένη Κασσελούρη
09:30-09:50
Α. Γιαννακόπουλος:
Οι Αδελφότητες Θεολόγων στην Ελλάδα υπό το φως της θεωρίας Κοινωνικών Κινημάτων. Κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις της ίδρυσής τους στην ελληνική κοινωνία των αρχών του 20ου αιώνα.
09:50-10:10
Χ. Σταμούλης:
Το αίτημα και ο πόθος δια μια καλλιτέρα αύριον. Εισαγωγικά σχόλια στον Χριστιανικό πολιτισμό του Αλέξανδρου Τσιριντάνη.
10:10-10:30
Β. Μακρίδης:
Ο ελληνοχριστιανισμός του Αλέξανδρου Τσιριντάνη στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ιδεολογικοπολιτικών εξελίξεων της εποχής του.
10:30-11:30
Συζήτηση.
11.30-12.00
Καφές.
Γ΄ Συνεδρία
Προεδρία: Αντώνης Λιάκος
12:00-12:20
π. Ευάγγελος Γκανάς:
Ο Ελληνοχριστιανισμός ως πολεμική αντίδραση στην υπηρεσία αναζήτησης ταυτότητας. Παλαιά και νέα παραδείγματα.
12:20-12:40
Ν. Παπαγεωργίου:
Θρησκευτικός λόγος και εθνική ιδεολογία: Η οικειοποίηση μιας ταυτότητας.
12:40-13:00
Γ. Ζωγραφίδης:
Έλληνες, χριστιανοί, βυζαντινοί και επιτέλους Ευρωπαίοι: Προσλήψεις και χρήσεις της βυζαντινής τέχνης στη νεότερη Ελλάδα.
13:00-14:00
Συζήτηση.
14:00
Γεύμα (Μπουφές).
Δ΄ Συνεδρία
Προεδρία: Αίγλη Δημόγλου
16:00-16:20
Α. Λιάκος:
«Πατρίς είναι το αντίτυπον του γήινου παραδείσου». Εσχατολογία και εθνική ιδεολογία.
16:20-16:40
Σ. Αναγνωστοπούλου:
Η εξουσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης «ευρυτέρα της των βασιλέων»; Τα κρίσιμα χρόνια (1919-1922).
16:40-17:00
Π. Καραμούζης:
Ο Ελληνοχριστιανισμός ως κυρίαρχη πολιτικο- θρησκευτική θεωρία ελληνικότητας. Από την πνευματική διανόηση στην αντικομουνιστική ιδεολογία.
17:00-18:00
Συζήτηση.
18:00-18:30
Καφές.
Ε΄ Συνεδρία Προεδρία: Βασίλειος Μακρίδης
18:30-18:50
Ν. Κλαπάκη:
Οι μεταμορφώσεις του ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος στην νεοελληνική πεζογραφία των ρομαντικών χρόνων (1830-1880).
18:50-19:10
Σ. Ζουμπουλάκης:
Ελληνισμός και Χριστιανισμός στη «Γυφτοπούλα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
19:10-19:30
Σ. Αθανασοπούλου-Κυπρίου:
Ο κυρίαρχος κανονιστικός ελληνοχριστιανισμός και ο αθέατος πάσχων «ελληνοχριστιανισμός» της αριστεράς, όπως εκφράστηκαν σε κείμενα της περιόδου 1940-1950.
19:30-20.30
Συζήτηση.
21:00
Δείπνο.

Κυριακή 14 Μαρτίου

Στ΄ Συνεδρία
Προεδρία: Σ. Ζουμπουλάκης
11:00-11:20
Δ. Σταματόπουλος:
«Κλαυθμός κατά Παραγγελία»: Ο Ελληνοχριστιανισμός από την πλευρά της Αυτοκρατορίας.
11:20-11:40
Ν. Σινιόσογλου:
Αριστοτελισμός και αποφατισμός: η υστεροβυζαντινή οικειοποίηση του Αριστοτέλη και τα σύγχρονα ελληνοχριστιανικά μορφώματα.
12:00-12:20
Π. Καλαϊτζίδης:
Η θεωρία για την αδιάσπαστη συνέχεια του έλληνος λόγου από τον Ηράκλειτο έως τον Γρηγόριο Παλαμά: μια νεορθόδοξη παραλλαγή της ελληνοχριστιανικής συνέχειας.
12:20-13:30
Συζήτηση - Λήξη των εργασιών.