Σχόλασα στο σπίτι

Τίτλος

Σχόλασα στο σπίτι

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Περιγραφή της καθημερινότητας δουλεύοντας στο σπίτι. Πολλοί εργάζονται από τον Η/Υ ή το λάπτοπ στο σπίτι τους και το να σχολάσουν μπορεί να σημαίνει απλά να κλείσουν τον υπολογιστή και/ή να πάνε σε άλλο δωμάτιο."

Δημιουργός

@SketoPopi

Πηγή

Ιστοσελίδα http://www.insocial.gr/

Ημερομηνία

31/03/2020

Συνεισφέρων

Γούβη Ελένη

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Εικόνα Ψηφιακού Τοίχου

Αρχεία

Σχόλασα στο σπίτι .png

Aναφορά

@SketoPopi, “Σχόλασα στο σπίτι,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 17 Ιουλίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/53.

Μορφή εξαγόμενων