Ραντεβού στο μάρκετ

Τίτλος

Ραντεβού στο μάρκετ

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Αναφορά στα ερωτικά παράνομα ραντεβού τα οποία δεν καλύπτονται ως μετακίνηση σε συνθήκες καραντίνας."

Δημιουργός

@g_admin
kritiko-aporrito.gr

Πηγή

Instagram: https://www.instagram.com/kritiko_aporrito/

Ημερομηνία

27/03/2020

Συνεισφέρων

Γούβη Ελένη

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Εικόνα Ψηφιακού Τοίχου

Αρχεία

Ραντεβού στο μάρκετ.png

Aναφορά

@g_admin kritiko-aporrito.gr , “Ραντεβού στο μάρκετ,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 18 Απριλίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/31.

Μορφή εξαγόμενων