Ιατροί - Νοσηλευτές

Τίτλος

Ιατροί - Νοσηλευτές

Περιγραφή

"Εικόνα που δείχνει έναν γιατρό να κρατάει την γη στις πλάτες του. Θέλει να δείξει πως όλη η ανθρωπότητα και η δημόσια υγεία βασίζεται στους γιατρούς και στους / στις νοσηλευτές / νοσηλεύτριες."

Δημιουργός

Hic

Ημερομηνία

21/03/2020

Συνεισφέρων

Γούβη Ελένη

Δικαιώματα

Μη εμπορική χρήση
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el

Μορφή

Εικόνα

Original Format

Σκίτσα

Αρχεία

Ιατροί_Νοσηλευτές (21.03.2020).png

Aναφορά

Hic, “Ιατροί - Νοσηλευτές,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 18 Απριλίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/191.

Μορφή εξαγόμενων