Για ένα καφέ θα βγω

Τίτλος

Για ένα καφέ θα βγω

Περιγραφή

H ερευνήτρια γράφει: "Φαίνεται χιουμοριστικά πως η περίοδος μετά την καραντίνα, στην οποία έχουμε επέλθει, ίσως μας βρει με κάποιες στερήσεις όπως για παράδειγμα η έξοδος για ένα καφέ."

Δημιουργός

Άγνωστ@

Πηγή

Σελίδα: Plaka Exei

Ημερομηνία

07/04/2020

Συνεισφέρων

Σαβουλίδη Ελισάβετ

Αρχεία

Για ένα καφέ θα βγω.jpg

Aναφορά

Άγνωστ@, “Για ένα καφέ θα βγω ,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 20 Μαΐου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/147.

Μορφή εξαγόμενων