Θέλεις μήλο;

Τίτλος

Θέλεις μήλο;

Περιγραφή

Παραλλαγή του "προπατορικού αμαρτήματος", ενταγμένο στην ιστορία προέλευσης του Covid-19, σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός προέρχεται από κατανάλωση απαγορευμένων ζώων, για τον άνθρωπο, στην Κίνα.

Δημιουργός

Άγνωστ@
Το Τσίρκο

Πηγή

FB: John Pagonaris

Ημερομηνία

05/04/2020

Συνεισφέρων

Παβέλη Γεωργία

Δικαιώματα

Μη εμπορική χρήση
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el

Μορφή

Εικόνα

Γλώσσα

Ελληνικά

Original Format

Σκίτσα

Αρχεία

Θέλεις μήλο;.jpg

Aναφορά

Άγνωστ@ Το Τσίρκο, “Θέλεις μήλο;,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 18 Μαΐου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/123.

Μορφή εξαγόμενων