Ο Φαραώ Μέτζης ο Α'

Τίτλος

Ο Φαραώ Μέτζης ο Α'

Περιγραφή

"Επεξεργασμένη απεικόνιση του Φαραώ με λεζάντα Ο Φαραώ Μέτζης του Νέουκτη ο Α'. Αναφορά στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για νέους επιστήμονες με Κυβερνητική Υπουργική Απόφαση και voucher 600€, το οποίο όμως είχε αρκετά λάθη και δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες των social media."

Δημιουργός

Άγνωστος/η

Ημερομηνία

18/04/2020

Συνεισφέρων

Πασχούλης Νίκος

Μορφή

Εικόνα

Γλώσσα

Ελληνικά

Original Format

Image Macro

Αρχεία

O Φαραώ Μέτζης o A'.jpg

Aναφορά

Άγνωστος/η, “Ο Φαραώ Μέτζης ο Α',” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 27 Μαΐου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/107.

Μορφή εξαγόμενων