Κάρτα εισόδου

Τίτλος

Κάρτα εισόδου

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει "Με την άρση των περιοριστικών μέτρων, τα καταστήματα άνοιξαν με προϋποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ο συγκεκριμένος αριθμός ατόμων εντός των καταστημάτων. Ο έλεγχος διεκπεραιώνεται από άτομα ασφαλείας στις εισόδους των καταστημάτων και παρέχοντας αριθμημένες κάρτες εισόδου."

Δημιουργός

Εμπορικό κατάστημα Λάρισας

Ημερομηνία

13/05/2020

Συνεισφέρων

Τζήτσκα Δήμητρα

Δικαιώματα

Μη εμπορική χρήση https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el

Στιγμιότυπο της Δήμητρα Τζήτσκα

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Φωτογραφίες Αντικειμένου

Αρχεία

Κάρτα εισόδου.jpg

Aναφορά

Εμπορικό κατάστημα Λάρισας , “Κάρτα εισόδου,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 17 Ιουλίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/10.

Μορφή εξαγόμενων