Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Tags: αίσθση της ηλικίας

Τι μέρα είναι;.jpg
Το τεκμήριο περιγράφει τη σύγχυση στα ωράρια - αλλά ακόμα και στην αίσθηση του βιολογικού χρόνου - που δημιουργήθηκε στα υποκείμενα λόγω καραντίνας.
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2