Όροι χρήσης

Το ερευνητικό πρόγραμμα Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν (Φάκελος Covid-19) είναι ένα συνεργατικό, ψηφιακό αποθετήριο εικόνων, βίντεο και σημειώσεων πεδίου - ένα "αρχείο του μέλλοντος" της ελληνικής εμπειρίας της "Πρώτης Καραντίνας" (23 Μαρτίου - 18 Μαΐου 2020). Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) και αποσκοπεί στην ανάλυση των θεματικών που προκύπτουν από το υλικό, με έμφαση σε ζητήματα μνήμης, χρονικότητας και ψηφιακού πολιτισμού. Σκοπός της συλλογής είναι να διασωθεί για τις μελλοντικές γενιές η προσωπική εμπειρία της καραντίνας του κάθε υποκειμένου εντός και εκτός της ψηφιακής συνθήκης.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η συμβολή σας με προσωπικά τεκμήρια που αντιπροσωπεύουν για εσάς κάποια ιδιαίτερη στιγμή στην διάρκεια της καραντίνας ή απεικονίζει το πώς βιώσατε εσείς την έκτακτη συνθήκη της καραντίνας θα ήταν πολύτιμη για το Αρχείο μας.

Παραχωρητήριο

Διά του παρόντος παραχωρώ στο Αρχείο ‘Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν: Φάκελος Covid – 19’ του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκεκριμένο προσωπικό μου τεκμήριο (φωτογραφία, βίντεο, ήχος). Το Αρχείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το τεκμήριο για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, σε διαλέξεις, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και σε μουσειακές εκθέσεις.

  • Ενεργοποιώντας την επιλογή "Δημοσιεύστε τη συνεισφορά μου στον Ιστό" επιτρέπω την εμφάνιση του τεκμηρίου στο παρόντα ιστότοπο ή σε άλλη ηλεκτρονική δημοσίευση του αποθετηρίου.
  • Ενεργοποιώντας την επιλογή "Κρατήστε την ταυτότητα μυστική" το τεκμήριο δεν θα εμφανίζεται με το όνομά μου, αλλά ως ανωνύμου.

Σημαντικό: εάν παρουσιάζονται και άλλα άτομα στα τεκμήρια που μοιράζεστε να έχετε την άδεια τους και να συναινούν στο παρόν παραχωρητήριο.