Καλωσορίσατε στη βάση δεδομένων "Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν (Φάκελος Covid-19)"

Αυτό το ανοικτό, συνεργατικό ψηφιακό αποθετήριο εικόνων, βίντεο και σημειώσεων πεδίου αποτελεί ένα "αρχείο του μέλλοντος" της ελληνικής εμπειρίας της "Πρώτης Καραντίνας" (23 Μαρτίου - 18 Μαίου 2020). 

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην ανάλυση των θεματικών που προκύπτουν από το υλικό, με έμφαση σε ζητήματα μνήμης, χρονικότητας και ψηφιακού πολιτισμού.Αντικείμενα που έχουν προστεθεί πρόσφατα

YouTube notification

YouTube (31.03.2020).jpg

Ενημερωτικό μήνυμα στην αρχική σελίδα του YouTube

Pinterest notification

Pinterest (25.03.2020).png

Ενημερωτικό μήνυμα στην εφαρμογή του Pinterest κατά την εισαγωγή του χρήστη

Facebook notification

Facebook (28.03.2020).jpg

Ειδική ενημέρωση των χρηστών του Facebook κατά την είσοδό τους στην αρχική σελίδα του προσωπικού τους λογαριασμού