IAKA / ΑΕΘΣΕ

4o APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEΣΣAΛIAΣ KAI ΣTEPEAΣ EΛΛAΔAΣ, 2009-2011
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Εισαγωγή
Συμμετοχή
Επικοινωνία
Διοργανωτές
Ταξιδιωτικά
Περιλήψεις
Πρόγραμμα
Συγγραφικές Οδηγίες
 

Περίληψη ομιλίας

Τσόκας Γρηγόρης Ν., Σταμπολίδης, Αλέξανδρος, Βαργεμέζης Γεώργιος, Τσούρλος Παναγιώτης Ι., Παπακωνσταντίνου Μαρία-Φωτεινή, Κουτσοκέρα Νικολέττα
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας
Γεωφυσική διασκόπηση και συνακόλουθη σύντομη ανασκαφική έρευνα στη θέση "Πλατάνια" Αγίας Παρασκευή του Δ. Λαμιέων
(ανακοίνωση τοίχου)

Η θέση "Πλατάνια" (Δήμος Λαμιέων) βρίσκεται ακριβώς έξω και νοτιοδυτικά του χωριού Αγία Παρασκευή, μεταξύ του παλιού δρόμου Λαμίας-Στυλίδας και του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Στη θέση αυτή, όπου υπάρχει προϊστορικός γήλοφος γνωστός από παλιά στη βιβλιογραφία, διεξάγεται τα τελευταία χρόνια ανασκαφική έρευνα από την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στον πυρήνα του οικισμού, η οποία έχει φέρει στο φως κτιριακές εγκαταστάσεις της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Στις παρυφές του γήλοφου εντοπίστηκαν και οψιμότερες εγκαταστάσεις μέχρι τους ιστορικούς χρόνους, ενώ παλαιότερη δοκιμαστική ανασκαφή είχε πιστοποιήσει την κατοίκηση της θέσης ήδη από την Νεότερη Νεολιθική Εποχή. Οι γεωφυσικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2010 με τη χρήση αποκλειστικά της μεθόδου της ηλεκτρικής χαρτογράφησης. Ο σκοπός ήταν η ανίχνευση θαμμένων αρχαιοτήτων και στο μέτρο του δυνατού η απεικόνισή τους. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται τόσο ο τρόπος διεξαγωγής, όσο και η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων. Επίσης, δίνονται τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων και εξάγονται κάποια συμπεράσματα. Εντοπίστηκαν ανωμαλίες στην κατανομή της αντίστασης στο υπέδαφος, πολλές από τις οποίες έχουν γραμμική μορφή. Σε μερικές περιπτώσεις οι ανωμαλίες σχηματίζουν κλειστά γεωμετρικά σχήματα. Οι ανωμαλίες αυτές αποδίδονται στην πιθανή ύπαρξη αρχαίων θαμμένων αρχιτεκτονικών στοιχείων. Η πυκνότητά τους συνάδει με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας τα οποία υπαινίσσονται την ύπαρξη στην περιοχή ενός ακμαίου προϊστορικού οικισμού. Στο νότιο τμήμα της περιοχής που ερευνήθηκε, παρουσιάζεται μια έντονη ανωμαλία σε σχήμα ορθής γωνίας, με τα σκέλη της να εκτείνονται σε μεγάλο μήκος. Η ανωμαλία αυτή θυμίζει κάτοψη περιβόλου και σε τέτοια δομή κατ' αρχήν αποδόθηκε, με την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για κάποια σχετικά σύγχρονη κατασκευή ή για λείψανα θεμελίωσης μεγάλων κτισμάτων. Η συνακόλουθη σύντομης διάρκειας δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα απέδειξε ότι, όντως, το σχήμα που απεικονίστηκε στη γεωηλεκτρική χαρτογράφηση προκαλείται από την λιθόκτιστη θεμελίωση ευθύγραμμων κτισμάτων ή περιβόλου, των οποίων η ταύτιση παραμένει προς το παρόν, και πριν την διεξαγωγή συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας, προβληματική.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου
<< Επιστροφή στον κατάλογο των ομιλητών

en/gr © 2011-2012: ΥΠΠΟ, ΠΘ, IAKA