Η θέση της Μαγούλας Ζερέλια και των σύγχρονών της εγκαταστάσεων στη Μαγνησία.
Με λευκό αναγράφονται τα σύγχρονα τοπονύμια.

© 2005: UTH - IAKA