ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Βόλος, 7-8 Ιουνίου 2008

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Περιλήψεις εργασιών

Αλίκη Αγγελίδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Οικονομικές πρακτικές και διαπραγματεύσεις της ταυτότητας ανάμεσα στους Βούλγαρους μετανάστες στην Αθήνα.

Παρατηρείται ότι τόσο η κοινή γνώμη όσο και μεγάλο μέρος του επιστημονικού λόγου που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης αντιμετωπίζει τη μετακίνηση ατόμων από τις μετα-κομμουνιστικές χώρες ως ένα φαινόμενο οικονομικής μετανάστευσης από τις «φτωχότερες» χώρες της Ανατολικής προς τις πιο «εύπορες» κοινωνίες της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στις οικονομικές πρακτικές των βούλγαρων μεταναστών στην περιοχή της Αθήνας και στις ατομικές και οικογενειακές στρατηγικές που οι τελευταίοι ακολουθούν μέσα από αυτές. Αφενός μεν εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους συγκροτείται η ταυτότητα των παραπάνω μεταναστών μέσα από τη διακίνηση και κατανάλωση αγαθών. Αφετέρου, δίνοντας το λόγο στα δρώντα υποκείμενα, προβάλλονται ορισμένες ιδιαιτερότητες της βουλγάρικης μετανάστευσης οι οποίες επιτρέπουν τον επαναπροσδιορισμό εννοιών όπως εκείνες της «φτώχειας» και του «οικονομικού» μετανάστη και την ανάδειξη των μη οικονομικών κινήτρων της παραπάνω μεταναστευτικής κίνησης. Επιχειρείται με τον τρόπο αυτό να ανιχνευθούν οι τρόποι με τους οποίους η διάβαση των συνόρων και οι ροές εργατικού δυναμικού, χρημάτων και πόρων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας συνιστούν φορείς επαναπροσδιορισμού κοινωνικών σχέσεων, ταυτοτήτων και αναπαραστάσεων τόσο στη «χώρα αποστολής» όσο και στη «χώρα υποδοχής» των μεταναστών.


<<